Quy định

Moneta Markets là một nhà môi giới CFD được cấp phép

Quản trị doanh nghiệp

Cấp phép

Cơ quan quản lý yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài chính được cấp phép phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về vốn, cũng như tuân thủ và sử dụng các quy trình nội bộ bao gồm quản lý rủi ro, đào tạo nhân viên thường xuyên, tuân thủ tài chính và quy trình kiểm toán nghiêm ngặt.

Bắt đầu giao dịch với 3 bước đơn giản

Bắt đầu