Nạp tiền

Nạp tiền vào tài khoản giao dịch Moneta Markets của ban chưa bao giờ dễ dàng đến vậy.

Nạp tiền đơn giản và nhanh chóng

Nạp tiền cho tài khoản của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng từ nền tảng WebTrader của Moneta Markets bằng nhiều phương thức khác nhau.

Làm sao để nạp tiền

 • Đăng nhập vào nền
  tảng Moneta Markets
  WebTrader của bạn

 • Bấm ‘Nạp tiền’
  trên màn hình trên
  cùng bên phải

 • Chọn phương thức thanh
  toán yêu thích và nạp tiền
  vào tài khoản của ban

Tiền có thể được nạp bằng các loại tiền tệ sau:
 • USD
 • AUD
 • EUR
 • GBP
 • NZD
 • SGD
 • JPY
 • CAD

Thời gian xử lý điện nạp tiền

Phương thức Thời gian xử lý Phí Loại tiền tệ hiện hỗ trợ
International EFT 2-5 business days $0* AUD, USD, GBP, EUR,SGD, JPY, NZD, CAD
Credit/Debit Card
(Visa and MasterCard)
Instant ¹ $0* AUD, USD, GBP, EUR,SGD, JPY, NZD, CAD
FasaPay Instant $0 AUD
JCB Instant $0 JPY
Sticpay Instant $0 AUD, USD, GBP, EUR, SGD, JPY, NZD, CAD
 • * International bank wire transfers may incur fees charged by your financial institution as well as handling fees charged by our financial institution. Please check with your bank for more information.
 • ¹ and ² Subject to risk management and daily limit measures.
 • ^ and ^^ Moneta Markets may as a gesture of goodwill or as part of a promotion, cover fees charged by the merchant services provider by reimbursing them to your trading account. Contact your account manager for details.

Important Informations & Fees

Bắt đầu giao dịch với 3 bước đơn giản

Bắt đầu