Đòn bẩy

Giao dịch lên tới 1000:1 đòn bẩy trên FX!

Chọn đòn bẩy phù hợp với phong cách giao dịch của bạn

Nhà giao dịch thông minh đưa ra quyết định thông minh! Bất kể sở thích rủi ro của bạn là gì, tất cả khách hàng của Moneta Markets đều có thể điều chỉnh đòn bẩy phù hợp với phong cách giao dịch và điều kiện thị trường của họ một cách nhanh chóng và đơn giản từ Cổng thông tin Khách hàng của mình.

Chọn từ 100:1 tới 1000:1 đòn bẩy trên FX!

Giải phóng sức mạnh của đòn bẩy trên một loạt các loại tài sản

Loại tài sản Đòn bẩy tối đa
FOREX Lên tới 1000:1
INDICES Lên tới 1000:1
ENERGY Lên tới 500:1
Soft Commodities Lên tới 50:1
Precious Metals Lên tới 1000:1
Share CFDs Lên tới 33:1

Cách thay đổi đòn bẩy tài khoản của bạn

Để thay đổi đòn bẩy của tài khoản giao dịch Moneta Markets của bạn, vui lòng đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng, sau đó trên màn hình chính chọn đòn bẩy của tài khoản mà bạn muốn thay đổi theo hình ảnh bên dưới.

Đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng

Bắt đầu giao dịch với 3 bước đơn giản

Bắt đầu