Đòn bẩy

Giao dịch lên tới 500:1 đòn bẩy trên FX!

Chọn đòn bẩy phù hợp với phong cách giao dịch của bạn

Nhà giao dịch thông minh đưa ra quyết định thông minh! Bất kể rủi ro của bạn là gì, tất cả các khách hàng của Moneta Markets có thể điều chỉnh đòn bẩy của họ để phù hợp với phong cách giao dịch hoặc điều kiện thị trường, nhanh chóng và đơn giản từ nền tảng WebTrader của họ.

Chọn từ 100:1 tới 500:1 đòn bẩy trên FX!

Giải phóng sức mạnh của đòn bẩy trên một loạt các loại tài sản

Loại tài sản Đòn bẩy tối đa
FOREX Lên tới 500:1
INDICES Lên tới 200:1
ENERGY Lên tới 100:1
Soft Commodities Lên tới 50:1
Precious Metals Lên tới 500:1
Share CFDs Lên tới 20:1

Bắt đầu giao dịch với 3 bước đơn giản

Bắt đầu