MÁY TÍNH GIAO DỊCH FOREX

Giao dịch chính xác bằng cách sử dụng một loạt máy tính của chúng tô

Máy tính Forex Moneta Markets

Đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn và tìm các mức giá quan trọng bằng cách tận dụng các máy tính Forex của Moneta Markets. Tất cả các giá trị được tính theo thời gian thực dựa trên giá thị trường trực tiếp.

Máy tính giao dịch Forex

Tính toán mức thoái lui và mức mở rộng Fibonacci cho bất kỳ công cụ nào ngay lập tức.

Tìm các điểm pivot dựa trên loại yêu thích của bạn - Floor, Woodie’s, Camarilla, hoặc De’Mark pivots.

Quản lý rủi ro như nhà giao dịch chuyên nghiệp và tính toán mức cắt lỗ và chốt lời dựa trên kích cỡ vị thế của bạn.

Xác định khoản lỗ và số tiền lãi của bạn dựa trên mức căt lỗ và chốt lời của bạn.

Chuyển đổi nhiều loại tiền dựa trên tỷ giá hối đoái trực tiếp theo thời gian thực.

Bắt đầu giao dịch với 3 bước đơn giản

Bắt đầu