Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn với nền tảng giao dịch xã hội tối ưu

Xây dựng danh mục đầu tư tự động của các nhà giao dịch xã hội hàng đầu!

Khi bạn kết nối tài khoản Moneta Markets của mình với ZuluTrade, nền tảng giao dịch xã hội lớn nhất thế giới, bạn sẽ có thể tham gia vào nhóm các nhà giao dịch chuyên nghiệp và hệ thống giao dịch của họ.

Để xây dựng danh mục đầu tư của bạn, chỉ cần chọn nhà giao dịch mà bạn muốn theo dõi và bắt đầu đa dạng hóa rủi ro của mình bằng nhiều chiến lược giao dịch. Sau đó, tất cả các vị thế từ các nhà giao dịch bạn theo dõi sẽ được đặt tự động trên tài khoản giao dịch Moneta Markets của bạn.

Bắt đầu thật dễ dàng!

Để bắt đầu xây dựng danh mục nhà giao dịch của bạn, chỉ cần mở và nạp tiền vào tài khoản Moneta Markets. Sau đó, chọn trong số hơn 10.000 nhà giao dịch để xây dựng danh mục đầu tư phù hợp.

Theo dõi các nhà giao dịch xã hội hàng đầu trên ZuluTrade

Các tính năng độc đáo của ZuluTrade

 • ZuluRank

  Một thuật toán phức tạp xếp hạng Nhà cung cấp tín hiệu bằng cách phân tích nhiều yếu tố khác nhau.

 • ZuluGuard

  Tính năng bảo vệ tài khoản tiên tiến giúp giám sát hoạt động của người dùng Traders 24/7.

 • Mô phỏng

  Một công cụ mạnh mẽ cho phép người dùng kiểm tra hiệu suất của nhà giao dịch đã chọn của họ theo Cài đặt trong tài khoản của họ.

 • Quản lý rủi ro

  Margin-Call-o-Meter ước tính mức độ rủi ro mà người dùng đang chịu với danh mục và cài đặt của Nhà cung cấp tín hiệu đã chọn.

 • Cài đặt tùy chỉnh

  Người dùng ZuluTrade có toàn quyền kiểm soát tài khoản của họ.

 • Automator

  Automator là một công cụ sáng tạo cho phép người dùng ZuluTrade tạo và thực thi các quy tắc tự động của riêng họ.

Xây dựng danh mục các nhà giao dịch chuyên nghiệp tự động của bạn ngay hôm nay

 • Mở tài khoản trực tiếp

  Mở và nạp tiền vào Tài khoản trực tiếp của Moneta Markets

 • Tham gia ZuluTrade

  Hoàn thành biểu mẫu Tham gia ZuluTrade

 • Kết nối tài khoản của bạn

  Liên kết tài khoản của bạn với ZuluTrade và chọn nhà giao dịch của bạn

Bắt đầu giao dịch với 3 bước đơn giản

Bắt đầu