Hàng hóa

Tận hưởng việc truy cập nhanh vào các thị trường hàng hóa lớn

Bắt đầu giao dịch thị trường hàng hóa

Với 15 thị trường hàng hóa được giao dịch rộng rãi và thanh khoản nhất, có vô số cơ hội để tận dụng các chu kỳ thị trường chính và điều kiện giao dịch theo mùa.
Khi bạn giao dịch hàng hóa thông qua Moneta, bạn có quyền truy cập vào các thị trường như Dầu, Vàng, Gas, Cà phê, Nước cam và hơn thế nữa, thông qua CFDs được định giá trên tài sản vật chất!

Bắt đầu giao dịch hàng hóa ngay hôm nay!

Các thị trường hàng hóa phổ biến

Giao dịch với hơn 15 loại hàng hóa

Biểu tượng
nền tảng
Loại Thị Trường Kích thước/
Khối lượng
Gía trị USD/
tick
EG. Cho Tick
Gía trị/tick
Ký quỹ 1% Loại tiền tệ Tỷ lệ
tối đa
Khối lượng
nhỏ nhất
Khối lượng
lớn nhất

CL-OIL
CFD Oil Nymex/
CME
0.01 =
10 barrels
USD$0.10 99.56 → 99.57 1% x
(10 x market price)
USD 333:1 0.01 20

NG
CFD
Natural Gas
Nymex/
CME
0.01
= 100 MMBtu
USD$0.1 1.935 → 1.936 1% x
(100 MMBtu x price per MMBtu)
USD 20:1 0.10 20

Gas
CFD
Gasoline
Nymex/
CME
0.01
= 420 Gallon
USD$0.042 1.0158 → 1.0159 1% x
(420 Gallon x price per gallon)
USD 20:1 0.01 20

GASOIL-C
CFD
Gasoil
Nymex/
CME
0.1 =
10 Metric Tonnes
USD$0.1 458.24 → 458.25 1% x
(10 Metric Tonnes x price per metric tonnes)
USD 100:1 0.1 20

USOUSD
CFD
Cash
Market
Cash
0.01=10
Barrels
USD$0.10 50.00 → 50.01 1% x
(10 x Market price)
USD 333:1 0.01 20

UKOUSD
CFD
Cash
Market
Cash
1 USD$0.001 65.731 → 65.732 1% x
(10 x Market price)
USD 333:1 0.01 20
Biểu tượng
nền tảng
Loại Thị Trường Kích thước/
Khối lượng
Gía trị USD/
tick
EG. Cho Tick/
Gía trị/tick
Ký quỹ 1% Loại tiền tệ Tỷ lệ
tối đa
Khối lượng
nhỏ nhất
Khối lượng
lớn nhất
Forex
Gold
FX
Spot
0.01 = 1 oz USD$0.01 1070.60->
1070.61
1% x
(100 oz x price per oz)
USD 1000:1 0.01 50
Forex
Silver
FX
Spot
0.01 = 50 oz USD$0.50 12.52->
12.53
1% x
(50 oz x price per oz)
USD 100:1 0.01 20
Forex
Gold
FX
Spot
0.01 = 1 oz USD$0.01 1070.60->
1070.61
1% x
(100 oz x price per oz)
AUD 1000:1 0.01 50
Forex
Silver
FX
Spot
0.01 = 50 oz USD$0.50 12.52->
12.53
1% x
(50 oz x price per oz)
AUD 100:1 0.01 20
Copper Nymex/
CME
0.01 = 250 lbs USD$0.025 2.0655->
2.0656
1% x
(250 lbs x price per lbs)
USD 20:1 0.01 10
Biểu tượng
nền tảng
Loại Thị Trường Kích thước/
Khối lượng
Gía trị USD/
tick
EG. Cho Tick/
Gía trị/tick
Ký quỹ 1% Loại tiền tệ Tỷ lệ
tối đa
Khối lượng
nhỏ nhất
Khối lượng
lớn nhất

Cocoa-C
Soft
Commodity
Nymex/
CME
0.1=1
Metric Tons
USD$0.1 1928.5->
11928.6
2% x
(1 Tons x price per Ton)
USD 50:1 0.1 20

Coffee-C
Soft
Commodity
Nymex/
CME
0.1=3,750
Pounds
USD$0.375 1.3340->
1.3341
2% x
(3,750 Pound x price
per Pound)
USD 50:1 0.1 20

Cotton-C
Soft
Commodity
Nymex/
CME
0.1=5,000
Pounds
USD$0.05 0.72152->
0.72153
3% x
(5,000 Pound x price
per Pound)
USD 33:1 0.1 20

Orange-C
Soft
Commodity
Nymex/
CME
0.1=1,500
Pounds
USD$0.15 1.2977->
1.2978
3% x
(1,500 Pound x price
per Pound)
USD 33:1 0.1 20

Sugar-C
Soft
Commodity
Nymex/
CME
0.1=11,200
Pounds
USD$1.12 0.1443->
0.1444
3% x
(11,200 Pound x price
per Pound)
USD 33:1 0.1 20

Đừng bỏ lỡ cơn sốt vàng tiếp theo. Giao dịch với Moneta Markets!

Tháng 1/2003Vỡ căn cứ

Vàng được phát hiện tại một căn cứ đã hơn 10 năm tuổi và khởi đầu cho một con quái vật kéo dài đến cả thập kỷ.

Tháng 6/2019Chặng tiếp theo

Vàng thoát ra khỏi sự hợp nhất 6 năm của nó và bắt đầu những gì có thể là chặng tiếp theo của một động thái quái vật.

 • top 1
 • top 2

Tháng 3/2008Cuộc giải cứu bắt đầu

Hoa Kỳ đã công bố một kế hoạch cứu trợ từ phía sau của GFC.

Tháng 11/2008Xuống giá

Vàng là nơi trú ẩn an toàn trong điều kiện thị trường không chắc chắn. Gói cứu trợ lớn và cắt giảm lãi suất báo hiệu sự kết thúc.

Tháng 9/2011Is this the top?

Triển vọng kinh tế toàn cầu đã được cải thiện và khi tiền ra từ vàng, nó không thể tạo ra một mức mới cao hơn.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Có một sự không chắc chắn về kinh tế
Liệu đây có phải cơn sốt vàng tiếp theo?

Giao dịch ngay
 • top 3
 • top 1
 • top 2
 • top 3
 • Tháng 1/2003Vỡ căn cứ

  Vàng được phát hiện tại một căn cứ đã hơn 10 năm tuổi và khởi đầu cho một con quái vật kéo dài đến cả thập kỷ.

 • Tháng 6/2019Chặng tiếp theo

  Vàng thoát ra khỏi sự hợp nhất 6 năm của nó và bắt đầu những gì có thể là chặng tiếp theo của một động thái quái vật.

 • Tháng 3/2008Cuộc giải cứu bắt đầu

  Hoa Kỳ đã công bố một kế hoạch cứu trợ từ phía sau của GFC.

 • Tháng 11/2008Xuống giá

  Vàng là nơi trú ẩn an toàn trong điều kiện thị trường không chắc chắn. Gói cứu trợ lớn và cắt giảm lãi suất báo hiệu sự kết thúc.

 • Tháng 9/2011Is this the top?

  Triển vọng kinh tế toàn cầu đã được cải thiện và khi tiền ra từ vàng, nó không thể tạo ra một mức mới cao hơn.

 • Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

  Có một sự không chắc chắn về kinh tế
  Liệu đây có phải cơn sốt vàng tiếp theo?

  Giao dịch ngay
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5

Bắt đầu giao dịch với 3 bước đơn giản

Bắt đầu