Chứng khoán CFDs

Truy cập chứng khoán CFDs toàn cầu nhanh chóng và dễ dàng

Giao dịch với hơn 635+ CFDs Anh, Mỹ, Châu Âu và Châu Úc.

Nhận quyền truy cập vào một số công ty lớn nhất trên thế giới như Apple, Deutsche Bank, Vodafone, Amazon, Google và nhiều hơn nữa thông qua loạt CFDs toàn cầu của Moneta Markets. Giờ đây, bạn có thể tận dụng sự biến động giá của giá cổ phiếu cơ bản và bất kỳ điều kiện thị trường nào bằng cách giao dịch dài hay ngắn, cho dù bạn giao dịch trong ngày, giao dịch xoay vòng hay giao dịch định vị.

Bắt đầu giao dịch chứng khoán CFDs ngay hôm nay!

Chứng khoán CFDs phổ biến

Truy cập vào hơn 635+ công ty toàn cầu có tính thanh khoản nhất

Start trading European Share CFDs from just 10€ per trade

Biểu tượng Mô tả Trích dẫn
ví dụ
Chữ số Tỷ lệ ngưng
giao dịch
Kích thước
hợp đồng
Tiền tệ
ký quỹ
Khối lượng
ít nhất/Click
Khối lượng
nhiều nhất/Click
Số lần
nhảy giá
Yêu cầu
ký quỹ
Giờ giao dịch
(GMT +3 Time)
BCPBCP Banco
Comercial
0.1943 4 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
PHRPHR Pharol 0.1024 4 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
SONSON Sonae 0.905 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
IPRIPR Impresa 0.2351 4 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
EDPEDP EDP 3.521 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
GALPGALP Galp Energia 13.531 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
IBSIBS Ibersol 7.56 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
MTMT ArceloMittal
SA
13.194 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
AIAI Air Liquide 117.51 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
AIRAIR Airbus Group 120.41 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
CSCS AXA 23.931 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
BNPBNP BNP Paribas 46.991 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
ACAACA Credit
Agricole
11.545 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
RNORNO Renault 48.56 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
GLEGLE Societe
Generale
26.031 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
FPFP Total 46.335 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
VIEVIE Veolia Environ 23.08 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
OROR L'oreal 240.71 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
SANOFISANOFI Sanofi 82.81 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
LVMHLVMH LVMH 374.51 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
ABNABN ABN AMRO
Group N.V.
16.561 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
AGNAGN AEGON N.V. 3.894 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
ASMLASML ASML N.V. 228.35 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
HEIAHEIA Heineken N.V. 97.66 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
INGAINGA ING Groep N.V. 10.162 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
PHIAPHIA Koninklijke
Philips N.V.
39.073 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
UNAUNA Unilever N.V. 54.07 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
CBKCBK Commerzbank
AG
5.303 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
CONCON Continental AG 117.56 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
DBKDBK Deutsche bank
AG
7.092 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
EOANEOAN E.ON 8.792 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
SAPSAP SAP 115.82 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
ALVALV Allianz 218.11 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
SIESIE Siemens AG 99.773 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
IFXIFX Infineon Tech
AG
16.292 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
BAYNBAYN Bayer AG 64.99 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
BASBAS Basf SE 66.21 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
ENIENI ENI Group 14.323 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
ENELENEL ENEL 6.768 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
ISPISP Intesa
Sanpaolo
2.2345 4 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
UCGUCG Unicredit 11.502 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
FCAFCA Fiat Chrysler 11.856 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
TENTEN Tenaris S.a 1532.5 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
ATLATL Atlantia 22.27 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
STMSTM ST
Microelectronics
19.023 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
CNHICNHI CNH Industrial 9.662 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
EXOEXO Exor 61.66 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
SANTANDERSANTANDER Banco
Santander
3.8705 4 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
SABSAB Banco de
Sabadell
1.0222 4 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
BBVABBVA Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria
4.7785 4 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
BKIABKIA Bankia 1.808 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
CABKCABK Caixabank 2.564 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
IBEIBE Iberdrola 9.114 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
REPREP Repsol 14.545 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
TEFTEF Telefonica 7.031 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
MAPMAP Mapfre 2.548 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
ELEELE Endesa 23.688 3 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30
ITXITX Ind. de diseno
textil (Inditex)
28.45 2 0 100 Euro 1 1000 1 5% Monday-Friday
11:00-19:30

Buy and Sell UK Share CFDs from just £10 per trade

Biểu tượng Mô tả Trích dẫn
ví dụ
Chữ số Tỷ lệ ngưng
giao dịch
Kích thước
hợp đồng
Tiền tệ
ký quỹ
Khối lượng
ít nhất/Click
Khối lượng
nhiều nhất/Click
Số lần
nhảy giá
Yêu cầu
ký quỹ
Giờ giao dịch
(GMT +3 Time)
RDSBRDSB ROYAL DUTCH
SHELL PLC-B SHS
2487.50 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
HSBAHSBA HSBC HOLDINGS
PLC
645.70 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
ULVRULVR UNILEVER PLC 4857.50 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
BATSBATS BRITISH
AMERICAN
TOBACCO PLC
2771.50 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
BHPBHP BHP BILLITON PLC 1801.00 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
RIORIO RIO TINTO PLC 4594.00 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
GSKGSK GLAXOSMITHKLINE
PLC
1549.20 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
AZNAZN ASTRAZENECA
PLC
5939.00 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
DIAGEODIAGEO DIAGEO PLC 3366.50 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
VODVOD VODAFONE
GROUP PLC
129.56 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
GLENGLEN GLENCORE PLC 257.30 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
LLOYLLOY LLOYDS BANKING
GROUP PLC
57.19 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
PRUPRU PRUDENTIAL PLC 1553.50 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
RBRB RECKITT
BENCKISER
GROUP PLC
6325.00 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
CCLCCL CARNIVAL PLC 3896.00 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
RBSRBS ROYAL BANK OF
SCOTLAND
GROUP
212.70 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
BARCBARC BARCLAYS PLC 150.24 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
RELXRELX RELX PLC 1854.00 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
IMBIMB IMPERIAL
BRANDS PLC
1870.20 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
STANSTAN STANDARD
CHARTERED PLC
675.00 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
BT.ABT.A BT GROUP PLC 194.58 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
AALAAL ANGLO
AMERICAN PLC
1918.40 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
CPGCPG COMPASS
GROUP PLC
1808.50 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
ABFABF ASSOCIATED
BRITISH FOODS
PLC
2489.00 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
AVIVAAVIVA AVIVA PLC 404.00 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
BAEBAE BAE SYSTEMS
PLC
463.30 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30
TESCOTESCO TESCO PLC 225.00 2 0 10 GBX 1 1500 1 5% Monday-Friday
10:00-18:30

Trade 50 US Blue Chips from just $6 per Trade

Biểu tượng Mô tả Trích dẫn
ví dụ
Chữ số Tỷ lệ ngưng
giao dịch
Kích thước
hợp đồng
Tiền tệ
ký quỹ
Khối lượng
ít nhất/Click
Khối lượng
nhiều nhất/Click
Số lần
nhảy giá
Yêu cầu
ký quỹ
Giờ giao dịch
(NY Time)
AALG AMERICAN AIRLINES GROUP INC 20.53 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
16:30-23:00
AAPL APPLE INC. 219.80 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
GOOG ALPHABET
INC-CL C
1232.28 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
BNTX BIONTECH SE-ADR 236.76 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
16:30-23:00
COIN COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 250.42 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
16:30-23:00
CRM SALESFORCE.COM INC 275.39 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
16:30-23:00
HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC 217.02 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
16:30-23:00
MSTF MICROSOFT
CORP
110.33 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
AMAZON AMAZON.COM
INC
1933.94 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
FB FACEBOOK
INC-A
176.34 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
ALIBABA ALIBABA
GROUP
HOLDING-SP
ADR
178.20 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
JPM JPMORGAN
CHASE & CO
116.15 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
JNJ JOHNSON &
JOHNSON
134.35 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
EXXON EXXON MOBIL
CORP
80.29 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
BAC BANK OF
AMERICA CORP
31.28 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
WFC WELLS FARGO
& CO
59.08 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
WMT WALMART INC 96.13 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
VISA VISA
INC-CLASS A
SHARES
145.28 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
CVX CHEVRON
CORP
119.87 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
HD HOME DEPOT
INC
202.04 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
HOOD ROBINHOOD MARKETS INC - A 42.06 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
16:30-23:00
TSM TAIWAN 
SEMICONDUCTOR
SP ADR
42.36 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
AT&A AT&T INC 32.68 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
UNH UNITEDHEALTH
GROUP INC
268.82 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
INTEL INTEL CORP 48.59 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
PFIZER PFIZER INC 41.51 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
VZ VERIZON
COMMUNICATION
S INC
54.66 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
PG PROCTER &
GAMBLE CO/THE
83.50 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
HSBCn HSBC HOLDINGS
PLC-SPONS ADR
44.91 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
CHL CHINA MOBILE
LTD-SPON ADR
47.24 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
NVS NOVARTIS
AG-SPONSORED
ADR
83.82 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
ORCL ORACLE CORP 48.65 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
CISCO CISCO SYSTEMS
INC
46.97 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
TOYOTA TOYOTA MOTOR
CORP -SPON ADR
126.63 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
CITI CITIGROUP INC 72.40 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
KO COCA-COLA
CO/THE
45.39 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
BOEING BOEING CO/THE 351.29 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
CMCSA COMCAST
CORP-CLASS A
36.37 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
MA MASTERCARD
INC - A
212.73 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
BUD ANHEUSER-BUSC
H INBEV SPN ADR
98.47 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
PEP PEPSICO INC 111.21 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
PM PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL
79.51 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
DISNEY WALT DISNEY
CO/THE
112.66 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
UN UNILEVER N V
NY SHARES
58.29 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
IBM INTL BUSINESS
MACHINES CORP
146.60 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
LI LI AUTO INC - ADR 27.36 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
16:30-23:00
LULU LULULEMON ATHLETICA INC 399.25 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
16:30-23:00
MMM 3M CO 209.42 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
MRNA MODERNA INC 302.64 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
16:30-23:00
NIO NIO INC - ADR 33.7 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
16:30-23:00
NVIDIA NVIDIA CORP 274.53 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
NFLX NETFLIX INC 368.57 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
SNP CHINA
PETROLEUM &
CHEM-ADR
99.94 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
BAIDU BAIDU INC - SPON
ADR
226.66 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
JD JD.COM INC-ADR 32.16 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
NTES NETEASE
INC-ADR
212.50 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
MCD MCDONALD'S
CORP
161.68 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
SBUX STARBUCKS
CORP
53.07 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
SE SEA LTD-ADR 316.11 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
16:30-23:00
SHOP SHOPIFY INC - CLASS A 1353.9 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
16:30-23:00
SNOW SNOWFLAKE INC-CLASS A 309.7 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
16:30-23:00
SQ SQUARE INC - A 239.12 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
16:30-23:00
ABBVIE ABBVIE INC 97.35 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
CTRP TRIP.COM
GROUP LTD
39.73 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
9:30-16:00
TSLA Tesla, Inc.  1489.58 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
09:30-16:00
TRMB TRIMBLE INC 81.9 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
16:30-23:00
TCOM Trip.com Group Ltd 31.15 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
16:30-23:00
TWTR TWITTER INC 61.29 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
16:30-23:00
U UNITY SOFTWARE INC 130.39 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
16:30-23:00
SPOT Spotify
Technology SA
250.50 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
09:30-16:00
SPCE VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC 23.01 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
16:30-23:00
XPEV XPENG INC - ADR 35.9 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
16:30-23:00
ZM ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 253.85 2 0 1 USD 1 500 1 3% Monday-Friday
16:30-23:00

Theo dõi bước tiến lớn tiếp theo của Amazon với Moneta Markets

Tháng 9/2009Amazon vươn lên một tầm cao mới

Amazon vượt qua các mức cao nhất mọi thời đại trước đó và vươn lên một tầm cao mới. Tăng khiêm tốn 55% từ giá IPO là $18

Tháng 2/2016The bulls take charge

Sự thoái lui chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, kéo dài chỉ 4-5 tuần trước khi Amazon thực sự đi xuống và vượt qua những kỷ lục cũ

Tháng 9/2018The Market Tanks

Với sự biến động chung của thị trường Mỹ, Amazon và các ông lớn khác đã giảm mạnh và nhanh chóng, xóa sạch hàng tỷ chỉ số.

 • top 1
 • top 2
 • top 3

Tháng 1/2016Bước lùi đầu tiên

Chúng tôi bắt đầu sự thoái lui đầu tiên kể từ IPO, có lẽ là về việc chốt lời vì không có thông báo tiêu cực thực sự.

Tháng 12/2018Phục hồi nhanh chóng

Nhanh như khi giảm, AMZN đã khôi phục về như cũ, nhưng không thể vượt qua thời hoàng kim trước đó.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Kể từ IPO, Amazon đã tăng 11.200%. Liệu nó đã sẵn sàng để đột phá những đỉnh cao mới?

Giao dịch ngay
 • top 4
 • top 5
 • top 6
 • Tháng 9/2009Amazon vươn lên một tầm cao mới

  Amazon vượt qua các mức cao nhất mọi thời đại trước đó và vươn lên một tầm cao mới. Tăng khiêm tốn 55% từ giá IPO là

 • Tháng 2/2016The bulls take charge

  Sự thoái lui chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, kéo dài chỉ 4-5 tuần trước khi Amazon thực sự đi xuống và vượt qua những kỷ lục cũ

 • Tháng 9/2018The Market Tanks

  Với sự biến động chung của thị trường Mỹ, Amazon và các ông lớn khác đã giảm mạnh và nhanh chóng, xóa sạch hàng tỷ chỉ số.

 • Tháng 1/2016Bước lùi đầu tiên

  Chúng tôi bắt đầu sự thoái lui đầu tiên kể từ IPO, có lẽ là về việc chốt lời vì không có thông báo tiêu cực thực sự.

 • Tháng 12/2018Phục hồi nhanh chóng

  Nhanh như khi giảm, AMZN đã khôi phục về như cũ, nhưng không thể vượt qua thời hoàng kim trước đó.

 • Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

  Kể từ IPO, Amazon đã tăng 11.200%. Liệu nó đã sẵn sàng để đột phá những đỉnh cao mới?

  Giao dịch ngay
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5

Bắt đầu giao dịch với 3 bước đơn giản

Bắt đầu