Giờ giao dịch

Với hơn 1000 cặp FX, Chỉ số, Hàng hóa, Chứng khoán CFD được cung cấp, sẽ luôn có một thị trường để bạn giao dịch

Tìm hiểu khi nào thị trường yêu thích của bạn đang giao dịch

Để xem giờ giao dịch của hơn 1000 công cụ giao dịch trên Moneta Markets, vui lòng tham khảo bảng bên dưới. Xin lưu ý rằng thời gian và biểu đồ của máy chủ Moneta Markets là GMT+2 hoặc GMT+3 trong quy ước giờ mùa hè

Các khung giờ giao dịch

 • Forex
  Biểu tượng Giờ báo giá (GMT+3) Giờ giao dịch
  FX 00:00-24:00 00:01-23:58
  AUDCNH 05:00-20:00 05:00-20:00
  USDCNH 00:00-24:00 00:01-23:58
 • Hàng hóa
  Biểu tượng Giờ báo giá (GMT+3) Giờ giao dịch
  Gold 01:00-23:59 01:00-23:59
  Silver 01:00-23:59 01:00-23:59
  XPTUSD, XPDUSD M: 01:00-24:00 T-F: 00:00-00:15 01:00-24:00 M: 01:00-24:00 T-F: 00:00-00:15 01:00-24:00
  USOUSD M-T: 01:00-24:00 F: 01:00-23:45 M-T: 01:00-24:00 F: 01:00-23:45
  UKOUSD M: 01:00-24:00 T-F: 00:00-01:00 03:00-24:00 M: 01:00-24:00 T-F: 00:00-01:00 03:00-24:00
  CL-OIL 01:00-24:00 M-T: 01:00-23:59 F: 01:00-23:45
  Copper-C 01:00-24:00 01:00-24:00
  Cocoa-C 12:45-20:30 12:45-20:30
  Coffee-C 12:15-20:30 12:15-20:30
  Cotton-C 04:00-21:20 04:00-21:20
  Gas-C 01:00-24:00 01:00-24:00
  Gasoil-C M: 09:00-24:00 T-F: 00:00-01:00 03:00-24:00 M: 09:00-24:00 T-F: 00:00-01:00 03:00-24:00
  HO-C 01:00-24:00 01:00-24:00
  NG-C 01:00-24:00 01:00-24:00
  OJ-C 15:00-21:00 15:00-21:00
  Sugar-C 11:30-20:00 11:30-20:00
 • Chỉ số
  Biểu tượng Giờ báo giá (GMT+3) Giờ giao dịch
  China 50 04:00-11:30 12:00-22:00 04:00-11:30 12:00-22:00
  HSI 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-20:00 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-20:00
  NIKKEI 225 01:00-23:15 01:00-23:15
  SPI 200 01:50-08:30 09:10-23:00 01:50-08:30 09:10-23:00
  DJ 30 M-T: 01:00-23:15 23:30-24:00 F: 01:00-23:15 M-T: 01:00-23:15 23:30-24:00 F: 01:00-23:15
  SP 500 M-T: 01:00-23:15 23:30-24:00 F: 01:00-23:15 M-T: 01:00-23:15 23:30-24:00 F: 01:00-23:15
  NAS 100 01:00-23:15 23:30-24:00 01:00-23:15 23:30-24:00
  FTSE 100 09:00-24:00 09:00-24:00
  DAX 30 09:00-24:00 09:00-24:00
  EU 50 09:00-24:00 09:00-24:00
  FRA 40 10:00-24:00 10:00-24:00
  ES 35 10:00-22:00 10:00-22:00
  ITA 40 - -
  USDX M: 01:00-24:00 T-T: 03:00-24:00 F: 03:00-23:00 M: 01:00-24:00 T-T: 03:00-24:00 F: 03:00-23:00
  VIX M, W, F: 01:00-23:15 T, T: 01:00-23:15 23:30-24:00 M, W, F: 01:00-23:15 T, T: 01:00-23:15 23:30-24:00
 • Chứng khoán CFDs
  Biểu tượng Giờ báo giá (GMT+3) Giờ giao dịch
  US Share CFDs M-F 09:30-16:00 NY Time M-F 09:30-16:00 NY Time
  HK Share CFDs M-F 09:30-12:00;13:00-16:00 HK Time M-F 09:30-12:00;13:00-16:00 HK Time
  UK Share CFDs M-F 08:00-16:30 UK Time M-F 08:00-16:30 UK Time
  EU Share CFDs M-F 09:00-17:30 CEST/CET Time M-F 09:00-17:30 CEST/CET Time
  AU Share CFDs M-F 10:00-16:00 Sydney Time M-F 10:00-16:00 Sydney Time

Bắt đầu giao dịch với 3 bước đơn giản

Bắt đầu