HƯỚNG DẪN WEBTRADER

Hướng dẫn về Nền tảng WebTrader của Moneta Markets

Cải thiện các kỹ năng Sàn giao dịch của bạn với Bộ hướng dẫn bằng video của chúng tôi

Điều hướng theo cách của bạn quanh sàn giao dịch là chìa khóa để đảm bảo bạn không bỏ lỡ một giao dịch, hoặc phạm sai lầm. Có thêm sự nhanh nhẹn, chính xác và tìm hiểu các phím tắt nền tảng tiện dụng với bộ hướng dẫn bằng video của WebTrader Moneta Markets của chúng tôi.

HƯỚNG DẪN WEBTRADER

Cách đặt lệnh thị trường

Cách đặt lệnh chờ xử lý

Cách thêm chỉ báo

Bắt đầu giao dịch với 3 bước đơn giản

Bắt đầu