กฎระเบียบ

Moneta Markets เป็นโบรกเกอร์ CFD ที่ได้รับการควบคุม

การกำกับดูแลกิจการ

การได้รับใบอนุญาต

Moneta Markets is a trading name of Moneta Markets South Africa (Pty) Ltd, an authorised Financial Service Provider (“FSP”) registered and regulated by the Financial Sector Conduct Authority (“FSCA”) of South Africa under license number 47490 and located at 1 Hood Avenue, Rosebank, Johannesburg, Gauteng 2196, South Africa.

Moneta Markets is a trading name of Moneta LLC, registered under Saint Vincent and the Grenadines Financial Services Authority (“SVGFSA”) with registration number 2052 LLC 2022 and located on First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.

หน่วยงานที่กำกับดูแลกฎระเบียบกำหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินต้องมีใบอนุญาต ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการลงทุน รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนสากล เช่น การบริหารจัดการความเสี่ยง การฝึกอบรมทีมงานสามัญ การปฏิบัติทางการเงิน และขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้มงวด

เริ่มการซื้อขายง่าย ๆ ด้วย 3 ขั้นตอน

เริ่มต้น