กฎระเบียบ

Moneta Markets เป็นโบรกเกอร์ CFD ที่ได้รับการควบคุม

การกำกับดูแลกิจการ

การได้รับใบอนุญาต

หน่วยงานที่กำกับดูแลกฎระเบียบกำหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินต้องมีใบอนุญาต ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการลงทุน รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนสากล เช่น การบริหารจัดการความเสี่ยง การฝึกอบรมทีมงานสามัญ การปฏิบัติทางการเงิน และขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้มงวด

เริ่มการซื้อขายง่าย ๆ ด้วย 3 ขั้นตอน

เริ่มต้น