Peraturan

Dokumen Undang-undang Moneta Market

Tadbir Urus Korporat

Perlesenan

Moneta Markets ialah nama dagangan bagi Moneta Markets South Africa (Pty) Ltd, Pembekal Perkhidmatan Kewangan (“FSP”) bertauliah yang didaftarkan dan dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Kelakuan Sektor Kewangan (“FSCA”) Afrika Selatan di bawah nombor lesen 47490 dan terletak di 1 Hood Avenue, Rosebank, Johannesburg, Gauteng 2196, Afrika Selatan.

Moneta Markets ialah nama dagangan Moneta Markets Ltd, yang didaftarkan di bawah Pendaftar Syarikat Perniagaan Antarabangsa Saint Lucia dengan nombor pendaftaran 2023-00068.

Pengawal selia memerlukan penyedia perkhidmatan kewangan berlesen untuk memenuhi keperluan modal yang ketat, serta mengikuti dan menggunakan prosedur dalaman termasuk pengurusan risiko, latihan kakitangan tetap, pematuhan kewangan dan prosedur pengauditan yang ketat.

Mula Berdagang dalam 3 langkah mudah

Bermula