Peraturan

Moneta Markets adalah Broker CFD yang Dikawal Selia

Tadbir Urus Korporat

Perlesenan

Moneta Markets is a brand name of Vantage Global Limited. Vantage Global Limited is authorized and regulated by the VFSC under Section 4 of the Financial Dealers Licensing Act [CAP 70] (Reg. No. 700271).

Pengawal selia memerlukan penyedia perkhidmatan kewangan yang berlesen untuk memenuhi keperluan modal yang ketat, serta mengikuti dan melaksanakan prosedur dalaman termasuk pengurusan risiko, latihan kakitangan yang kerap, pematuhan kewangan dan prosedur pengauditan yang ketat.

Mula Berdagang dalam 3 langkah mudah

Bermula