Peraturan

Moneta Markets adalah Broker CFD yang Dikawal Selia

Tadbir Urus Korporat

Perlesenan

Moneta Markets is a trading name of Moneta Markets South Africa (Pty) Ltd, an authorised Financial Service Provider (“FSP”) registered and regulated by the Financial Sector Conduct Authority (“FSCA”) of South Africa under license number 47490 and located at 1 Hood Avenue, Rosebank, Johannesburg, Gauteng 2196, South Africa.

Moneta Markets is a trading name of Moneta LLC, registered under Saint Vincent and the Grenadines Financial Services Authority (“SVGFSA”) with registration number 2052 LLC 2022 and located on First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.

Pengawal selia memerlukan penyedia perkhidmatan kewangan yang berlesen untuk memenuhi keperluan modal yang ketat, serta mengikuti dan melaksanakan prosedur dalaman termasuk pengurusan risiko, latihan kakitangan yang kerap, pematuhan kewangan dan prosedur pengauditan yang ketat.

Mula Berdagang dalam 3 langkah mudah

Bermula